Kontakt personer

Ordförande: Bo Svensson. Tel 070 818 21 93. bos4149@gmail.com.

Kassör: Sven Åke Wallin. Tel. 070 687 65 62. sven-ake.wallin@samhall.se

Sekreterare: Roger Claesson. Tel 070 322 16 69. roccen@hotmail.com.

Hamnfogde:Thomas Ohlsson. Tel. 073 434 23 28. thomas.ohlsson@blixtmail.se

Lämna ett svar