Välkommen till Saxemara Båtklubb

UPPTAGNING Y-BOMMAR
MEDLEMSMÖTE
Saxemara Båtklubb kallar till arbetsdag upptagning
Y-Bommar och Medlemsmöte.
Söndagen den 20/11 2022 kl 10.00.
Medlemsmötet börjar ca 11.30.
Klubben bjuder på grillad korv.
Anmäl deltagande i upptagning av Y-Bommar
senast 16/11 till.
Thomas Ohlsson thomas.ohlsson@blixtmal.se
Tommy Johansson tommy.johansson.54@outlook.com
Välkomna
Styrelsen Saxemara Båtklubb