Välkommen till Saxemara Båtklubbs hemsida

Kallelse Höstmöte Saxemara Båtklubb. Söndagen den 21/11 2021 kl17.00 i Klubbstugan. Välkomna Styrelsen Saxemara Båtklubb.

Kallelse: Upptagning av Y-bommar Söndag 14/11 kl 11.00 Efter avslutat arbete bjuder klubben på grillad korv. Anmäl deltagande till hamnansvarig Thomas Ohlsson senast 7/11. Se kontaktpersoner. Samtliga båtar som ligger på den fasta delen måste vara borta före den 14/11. Om någon vill ha båten i längre så avtala med någon båtplatsägare på flytbryggan.