Välkommen till Saxemara Båtklubb

Den 25/4 höll Saxemara Båtklubb årsmöte i klubbstugan, det var vår ambition att även kunna erbjuda deltagande via Teams, trots prov uppkoppling innan mötet så var inte tekniken på vår sida under mötet så vi fick genomföra mötet utan eventuella deltagare vi Teams. Vi beklagar detta och skall göra vårt bästa i framtiden så att det skall fungera med deltagande via Teams. Nu finns protokoll och tillhörande bilagor från årsmötet 2022-04-25 under fliken Protokoll/Dokument. Gällande stadgar och ordningsregler för Saxemara Båtklubb finns under fliken Stadgar/Ordningsregler. Styrelsen Saxemara Båtklubb